Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. AKADEMIKA, Jurnal Pendidikan dan Keagamaan, berkala ilmiah yang mengkhususkan diri dalam pengkajian ilmu-ilmu keagamaan dan pendidikan Islam. Terbit dua kali dalam satu...